Zwroty i reklamacje

Zwroty

W ciągu 14 dni od zakupu Klient ma prawo zwrócić zakupiony towar. Zwrot może być dokonany tylko wtedy, kiedy towar jest nie nosi śladów użycia i posiada oryginalne opakowanie oraz zabezpieczenia (np.: taśmy z perforacją przy zakrętkach produktów płynnych).

Zwrotu należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zwrotu dostępnego tutaj: FORMULARZ ZWROTU

Formularz należy:

  • wydrukować,
  • wypełnić,
  • własnoręcznie podpisać,
  • umieścić w jednej paczce ze zwracanym produktem.

Do przesyłki należy również dołączyć oryginalny dokument sprzedaży (paragon lub fakturę VAT) wystawiony przy sprzedaży zwracanego towaru. Numer dokumentu sprzedaży należy także wpisać w formularzu zwrotu.


Zwrot należy nadać na adres sklepu:

ul. Rzemieślnicza 3

84-240 Reda

Koszt przesyłki zwrotnej ponosi zwracający. Zwrot pieniędzy za zwracany towar zostanie wykonany w ciągu maksymalnie 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia formularza zwrotu.

Uwaga! Zwrot towaru o obniżonej wartości będzie skutkował potrąceniem części należności. Prosimy o bezpieczne zapakowanie zwracanego towaru. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia towaru w transporcie. 

Sklep ATKOLOR zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu, jeżeli stopień uszkodzeń/zużycia produktu będzie znaczny (nie będzie pozwalał na wprowadzenie produktu do ponownej sprzedaży). 

Reklamacje

Sklep ATKOLOR zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad. Jeżeli towar dostarczony do klienta nie jest wolny od wad, klientowi przysługuje prawo reklamacji.

Wzór formularza reklamacji dostępny jest tutaj: FORMULARZ REKLAMACJI

Oferujemy dwie możliwości złożenia reklamacji:

  1. Wysłanie formularza wraz ze zdjęciem paragonu/faktury i opcjonalnie zdjęciem karty gwarancyjnej na adres mailowy kontakt@atkolor.pl. Do wiadomości e-mail proszę załączyć także filmy lub zdjęcia dokumentujące wadę produktu.
  2. Wysłanie formularza wraz ze zdjęciami lub oryginałami paragonu/faktury i karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym produktem na adres sklepu (84-240 Reda, ul. Rzemieślnicza 3).

Uwaga! Jeżeli przesłane zdjęcia wad produktu nie będą umożliwiały nam zweryfikowania, czy reklamacja jest zasadna, Klient będzie zobowiązany do przesłania reklamowanego towaru na adres sklepu. Koszt wysyłki reklamowanego produktu ponosi kupujący.

ATKOLOR zobowiązuje się do ustosunkowania się do składanej przez klienta reklamacji niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 14 dni od momentu dotarcia formularza reklamacyjnego oraz produktu na adres sklepu. 

W ramach reklamacji Klientowi przysługuje ubieganie się o:

  • wymianę towaru na nowy,
  • naprawę towaru,
  • obniżenie ceny,
  • odstąpienie od umowy.

Oczekiwany efekt reklamacji Klient deklaruje samodzielnie w formularzu reklamacyjnym. Podstawą reklamacji może być gwarancja lub rękojmia (opcje bezpłatne). Za dodatkową opłatą serwis ATKOLOR może również dokonać naprawy pogwarancyjnej. 

Szczegóły reklamacji określa punkt VIII. Reklamacje dotyczące Towarów regulaminu sklepu internetowego ATKOLOR. Plik dostępny jest w zakładce Regulamin u dołu strony.